УЧИЛИЩЕТО >> История 8 СОУ
Тридесетгодишната история на Осмо СОУ предизвиква чувство на гордост сред многобройните му възпитаници, защото е и част от просветното дело в Благоевград. Училището е приемник на патрона на едно от най-старите учебни заведения в града – училище „Арсени Костенцев”, чиято двуетажна сграда е била на мястото, където днес се намира Националната агенция за приходите /известна сред по-възрастните граждани на Благоевград като хотел „Волга”/. Преди освобождението на Горна Джумая в тази сграда се е помещавала турската прогимназия „Руждие”, а след освобождението на града на 5 октомври 1912 година сградата се ползва за офицерски клуб, полково окръжие и болница. От 1919 година започва да служи за училище. В началото на учебната 1920/21 година училището приема името на Арсени Костенцев – деец на българското възраждане в Македония, учител, тясно свързан с просветното дело в Горна Джумая. Това е един от редките случаи в българската история, когато училище приема името на жив човек за свой патрон и ясно показва признанието на жителите на града за приноса на Арсени Костенцев за изграждане на новобългарско образование и заслугите му като учител-новатор, който пръв въвежда звучната метода в обучението по български език в горноджумайското училище. Училището е начално, като по-голямата част от учениците и учителите са бежанци от Кукуш, Велес и други градове на Македония. Първите учители са Тома Трушков, Мане Манев, Стоян Георгиев, Добра Анастасова, Мария Измирлиева и др. Първоначално народно училище „Арсени Костенцев” съществува в тази сграда до есента на 1946 година и се премества в нова сграда, която днес се намира на ул. „Ал. Стамболийски” и в нея се помещава МУЦТПО. Изградени са 14 паралелки в начален курс и 9 паралелки в прогимназията. Преподаватели са началните учители Вера Чорева, Елена Гунчева, Иван Рупов, Нада Шандарова и прогимназиалните Давид Христов, Калина Ненова, Ана Балабанова и др. През 1949 година училището се закрива, като неговите ученици преминават в Първо и Второ основно училище. През есента на 1956 година образцовото базово училище в Благоевград приема името на Арсени Костенцев. Сградата е същата, на ул. „Александър Стамболийски”, а в училището провеждат своята педагогическа практика курсистите от института за начални учители, а по- късно и от смесеното педагогическо училище „Гоце Делчев”. Директори през този период са Богдана Сиракова, Александър Митревски и Димитър Шангов. В училището са работили учителите Пенка Маркова, Елена Давчева, Кирилка Жежева, Ефросина Антипешева, Цена Даринова и др. През 1961/62 година училището преминава към Първо основно училище. През следващата учебна година възстановява дейността си в старата сграда като начално училище „Арсени Костенцев”. През септември 1978 година, с пенсионирането на последния директор Панте Димитров, училището прекратява своето съществуване, а учениците му преминават към Първо основно училище. През 1981г. в част от сградата на Строителния техникум в ІХ микрорайон се открива Осмо основно училище, което приема името на Арсени Костенцев. Първият директор на новото училище е Борис Войнов, а учители са Маргарита Атанасова, Надежда Каркелева, Росица Янева, Величка Петрова, Любен Ангелов, Надежда Въндева и др. През 1984 година за първи път в новата история на училището тържествено се отбелязва патронният празник. Присъстват и двама бивши директори – Иван Рупов и Панте Димитров. От учебната 1990/91 година училището се премества в нова сграда в центъра на ж.к. „Еленово”. През септември 1994 година Осмо основно училище се преобразува в Осмо СОУ „Арсени Костенцев”. През периода 1984 - 1986 година директор на училището е Веселин Костадинов, а в периода 1986 - 2007 година – Малин Марков.