Image

… Slide 2

This Text Box not only uses the class innerFx-fade but also innerBox-lighten, which accounts for the white transparent background.

If you wonder how to use these cool «previous slide and next slide» inline links – that's simple: They are generic links, made with CK Editor's   Link Tool. Just use #prev-slide or #next-slide in the URL field and you’re set.

Time for the next slide»

Image

Из училищния живот в Осмо СУ "Арсени Костенцев"      Училищен електронен дневник

 

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС!!!

От 28.06.2017 г. до 30.06.2017г. учениците, приети на първи етап на класиране, трябва да се запишат в училището, в което са класирани.

                      Ако ученикът е приет по различно от първото си желание може да подаде заявление за участие във втори          етап в училището, в което е класиран.

                      Ако е приет по първо желание, трябва да се запише (не може да участва във второ класиране).