Image

… Slide 2

This Text Box not only uses the class innerFx-fade but also innerBox-lighten, which accounts for the white transparent background.

If you wonder how to use these cool «previous slide and next slide» inline links – that's simple: They are generic links, made with CK Editor's   Link Tool. Just use #prev-slide or #next-slide in the URL field and you’re set.

Time for the next slide»

Image

                                               

НА 08.07.2019 г. ОТ 18:00 ч. В ТЕАТРАЛНАТА ЗАЛА НА ОСМО СУ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА С РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

                                         ЧЕСТИТ ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА!

                                                "НАПРЕД! НАУКАТА Е СЛЪНЦЕ,

                                                                             КОЕТО ВЪВ ДУШИТЕ ГРЕЙ!

                                                                             НАПРЕД! НАРОДНОСТТА НЕ ПАДА

                                                                             ТАМ, ГДЕТО ЗНАНЬЕТО ЖИВЕЙ!"

Отличени учители и ученици по повод празника на българската просвета и култура!

  • Министърът на образованието и науката награждава:

С почетно отличие "Неофит Рилски" - старши учител в начален етап Валентина Стоянова

  • Кметът на Община Благоевград награждава:

     Осмо СУ "Арсени Костенцев" - Грамота II място в инициативата "Училище на годината - Благоевград 2019 г.";

     С грамота по повод 24 май - старши учител в начален етап Светла Писарева;

     С грамота по повод 24 май за призови места в национални състезания - Емилия Овчарова, Николета Ханджийска, Владимир           Шопов, Асен Точев, Костадин Везенков, Мария Дукова, София Гошева, Рафаил Пириллис

  • Директорът на Осмо СУ "Арсени Костенцев" награждава:

      С грамота за професионални успехи - Тодор Тодоров, Галина Владова, Димитрина Гошева и Мариела Тренчева


Из училищния живот в Осмо СУ "Арсени Костенцев"      Училищен електронен дневник

                                     

 

 

 

                                  

 

                                                                   

 

           

 

                                                                СЕРГЕЙ БИРОВ - ДИРЕКТОР НА ГОДИНАТА 2017

       ЗА ВИСОК ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

                                                                15.12.2017 Г. СОФИЯ          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБУ: Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА