Image

… Slide 2

This Text Box not only uses the class innerFx-fade but also innerBox-lighten, which accounts for the white transparent background.

If you wonder how to use these cool «previous slide and next slide» inline links – that's simple: They are generic links, made with CK Editor's   Link Tool. Just use #prev-slide or #next-slide in the URL field and you’re set.

Time for the next slide»

Image

                           
Из училищния живот в Осмо СУ "Арсени Костенцев"      Училищен електронен дневник

 

ОБЯВЕНИТЕ ОЛИМПИАДИ - "ЗНАМ И МОГА", ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И СЪСТЕЗАНИЕТО "КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА"

ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА ОБЯВЕНИТЕ ДАТИ - 20.01.2018 Г., 21.01.2018 Г. И 23.01.2018 Г. 

ОЛИМПИАДИТЕ СА ОТ 09:00 Ч., А "КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА" ОТ 10:00 Ч.

 

                                                                СЕРГЕЙ БИРОВ - ДИРЕКТОР НА ГОДИНАТА 2017

       ЗА ВИСОК ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

                                                                15.12.2017 Г. СОФИЯ          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБУ: Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА