Директор - Сергей Бирoв

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергей Биров е директор на Осмо СОУ от 2007 година.
Има магистърска степен по образователен мениджмънт и Първа професионално-квалификационна степен по управление на образованието.
Председател на Благоевградската  организация на съюза на работодателите в системата на народната просвета в България /СРСНПБ/ – втори мандат.
През 2015 година е удостоен с почетното отличие „Неофит Рилски” на Министерството на образованието и науката.