Заместник-директор АСД - Екатерина Атанасова 

 

Екатерина Атанасова е магистър по техника и технологии. Притежава четвърта професионално-квалификационна степен.