ик и  

"Модел за формиране на ключови компетентности чрез интегриране на информационните технологии и използване на съвременни методи в обучението"    

 

          ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 • ЦЕЛ НА ИНОВАЦИЯТА:

      Основна цел на иновацията е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активната включеност на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението. Очакваме като допълнителен ефект и добавена стойност на иновативните елементи повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.   

 •  ЕЛЕМЕНТИ НА ИНОВАЦИЯТА:

1. Въвеждане на нов учебен предмет „Дигитален свят” в 5-7 клас. Този иновативен елемент ще се развива в 4-годишен период.

2. Използване на нови и алтернативни методи на преподаване. Този иновативен елемент ще се развива в 4-годишен период и ще обхване поетапно ученици от начален и прогимназиален етап.

 

 • Статия в рубрика "Методология" в международно научно списание за светония елит “E&M smart education”, 2018.
 • Участие в Национален форум за иновации в образованието - 03.12.2018 г. София ТЕХ ПАРК

     

 

 • Конкурс "Любим учител на Пиринско 2018"

  Заместник-кметът  на Благоевград  Иво Николов връчи  специална награда  на директора на Осмо СУ „Арсени Костенцев“, Сергей Биров

за „Иновативно училище“.       

        

 • Обучение на педагогическите специалисти на тема: "Внедряване на облачните технологии като средство за решаване на образователни задачи" - 10.11.2018 г.

   

 • Участие в кръгла маса на тема "Обучението в дигитална среда - митове и предизвикателства" в ЮЗУ "Неофит Рилски"

и представяне на проекта "Модел за формиране на ключови компетентности чрез интегриране на информационните технологии

и използване на съвременни методи на обучение"

 

          

 • Четене и писане с М м и Н н - урок в I Б клас с иновативни методи на преподаване:

       

 • Свойства на въздуха - урок в III В клас с иновативни методи на преподаване:

         

 • Свойства на водата - урок в III В клас с иновативни методи на преподаване:

   

 • Кой месец е? /What month is it?/ урок в IV В клас с иновативни методи на преподаване

  

 • Четене и писане с Р р - иновативен урок в I Б клас

   

 • Цветове /Colors/ иновативен урок във II Г клас

   

 • Свойства на въздуха и водата - иновативен урок в III В клас

   

 • Seasons; Lazy Mouse and Busy Mouse /Сезони; Мързеливата мишка и работливата мишка/ - иновативен урок в IV В клас

    

 • Numbers 1 - 10 /Числата от 1 до 10/иновативен урок във II Г клас

     

 • The Pyramid of Doom Part 1 иновативен урок в IV В клас

     

 • Живи организми - уновативен урок в III В клас

    

 • The Solar System /Слънчева система/ - IV В клас

    

 • Еленът. Обобщение. - I В клас

    

 • "Пчели по Коледа" - V А клас

    

 • Меrry Christmas /Весела Коледа/ - II Г клас

    

 

 •  06.02. - Интерактивен урок в 3. В клас.  Присъстваха: директорът на училището Сергей Биров, старши експерт за обучението в начален етап г-жа Марянска, старши експерт по български език и литература г-жа Христова, начални учители от областта и родители. 

 

       

 

 • Представителни интерактивни уроци в първи, втори, четвърти и пети клас.