Училищно настоятелство    
   

Председател на училищното настоятелство - 

Д-р  Десислава  Иванова   - преподавател в ЮЗУ

"Неофит Рилски", Благоевград