Златка Миткова - главен счетоводител 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Костадинка Маркова - завеждащ АТС 

                               

 

 

 Силвия Дормушева - медицински специалист

       

                                   

Александър Бобошевски - домакин

Иван Бъсин - огняр

Крум Бакалски - работник поддръжка

       

Катя Стоилова - портиер

Гергана Анастасова - чистачка                  

Красимира Иванова - чистачка

Цветанка Яновска -чистачка

Величка Стоянова - чистачка

Евелина Терзийска - чистачка

Стойка Дамянова - чистачка

Сийка Аврамова - чистачка