ОБЛАСТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

І – ІV КЛАС

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТЕЗАНИЕТО