Жулиета Думбанова - Професионална квалификация: Психолог; Магистър по психология в управлението.

   

 

Мария Георгиева - Професионална квалификация:  Логопед и учител в логопедически, предучилищни,

училищни и клинични заведения; Магистър по специална педагогика.