• Училищен план-прием на Осмо СУ за първи клас на учебната 2019/2020 година
  • Обява за прием на документи на ученици за I клас на учебната 2019/2020 година
  • Училищен план-прием на Осмо СУ за първи клас на учебната 2018/2019 г.

  • Обява за прием на документи на ученици за I клас на учебната 2018/2019 г.
  • План-прием за учебната 2017/2018 г. за ученици след завършен VII клас,

         публикувано на интернет страницата на РУО-Благоевград.

  • Училищен план-прием на Осмо СУ за първи клас на учебната 2017/2018 г.