Image

… Slide 2

This Text Box not only uses the class innerFx-fade but also innerBox-lighten, which accounts for the white transparent background.

If you wonder how to use these cool «previous slide and next slide» inline links – that's simple: They are generic links, made with CK Editor's   Link Tool. Just use #prev-slide or #next-slide in the URL field and you’re set.

Time for the next slide»

Image

2017/2018 учебна година

 • Обхванати около 300 ученици
 • 17 групи - дейности по интереси
 • 15 групи - дейности за преодоляване на обучителни затруднение

 

 • Представителна изява на учениците от клуб В света на компютрите

                        

 • Представителна изява на учениците от клуб ИТ Чуднотека

 

                         

 

 • На 12.02.2018 г. се проведе представителната изява на клуб "Математиката - лесна и полезна" с ръководител старши учител Иван Гунчев. Учениците се състезаваха в няколко категории - забавни задачи, логически задачи, ребуси, задачи с клечки и др. С много настроение , спортен хъс и знания победи отбор първи. 

                                          

                                         

 • "Арт академия"

       

 • "Обичам театъра"

 

 • "Приказките на Европа"

   

 

2016/2017 учебна година

Групи за преодоляване на обучителните затруднения

 

 • Представителна изява на клуб "ИТ - чуднотека" с ръководител г-жа Рая Барбулска

 

   

 • Представителна изява с учениците от 7 клас от клуб "Математиката -лесна и полезна" с ръководител г-н Иван Гунчев.

          Изявата се проведе под формата на математическо съзтезание " Морски бой". 

 

       

 • Представителна изява "Аз мога" на група за преодоляване на обучителни трудности по математика в 7 клас

         с ръководител г-жа Димитринка Калинова.

      

 

 • Представителна изява "Родна реч, омайна" на група "Ние четем и пишем правилно"
  с ръководител г-жа Анна Апостолова.

      

 • Представителната изява на клуб "Културна захапка" и "Културна захапка - джуниър"

с ръководител г-жа Валентина Стефанова.

         

 

 • Посещение на Стобските пирамиди с ученици, участващи в 

група "Забавна математика" с ръководител г-жа Станка Аврамова и 

група "Четем, пишем и общуваме" с ръководител г-жа Вера Шопска.

         

 

 • Конкурс за най-добър разказвач на приказки за Хитър Петър - клуб "Да чете и пишем добре"

 с ръководител г-жа Василка Филипова

         

Занимание с родители в клуб "Да четем и пишем добре" с ръководител г-жа Василка Филипова

      

 

 • Представителна изява на клуб - "Математиката - лесна и полезна" - 22.02.2017 г.,

ръководител г-н Иван Гунчев

            

 

        

Изявата се проведе под формата на математическо състезание. Учениците бяха разделени на три отбора и се състезаваха в 9 категории.

Състезанието премина с много емоции и спортен хъс. Гости бяха ученици от VIIа клас и г-жа Калинова - старши учител по математика и

председател на методическото обединение на учителите по математика в нашето училище.

 • Арт академия 

                    

            

           

 • ИТ - чуднотека              

                                                                    

 • Забавна математика

             

 • Математиката - наш приятел; Математиката - лесна и полезна

            

 • Днешният ученик - бъдещ гражданин на Европа

           

 • ИТ - студио