2017/2018 учебна година

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

1. Стояна Иванова

2. Катерина Тагарева

3. Ася Тричкова

4. Благой Томалянов

5. Борислав Милушев

6. Жветелина Грънчарова

7. Петър Марценков

 

 

2016/2017 учебна година

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

1. Стояна Иванова

 2. Катерина Тагарева

 3. Ася Тричкова

 4. Благой Томалянов

 5. Борислав Милушев

 6. Цветелина Грънчарова

 7. Гергана Баркова

 

 

П О К А Н А

от Сергей Биров – директор на Осмо СУ "Арсени Костенцев" – Благоевград,

за свикване на събрание по паралелки  във връзка с предстоящо създаване

на Обществен съвет към училището.

П О К А Н А

от Сергей Биров – директор на Осмо СУ "Арсени Костенцев" – Благоевград,

за свикване на събрание за избор на Обществен съвет.