35 години с поглед в бъдещето!

 

      на училището, журналист в Нова телевизия.